Psykoterapiapalvelu Sarita
 

Sari Talonen


Työkokemus


Työ­ko­ke­mus­ta minulla on mo­ni­puo­li­ses­ti mie­len­ter­veys- ja päih­de­kun­tou­tuk­ses­ta, mie­len­ter­veys- ja te­ra­pia­työs­tä, maa­han­muut­ta­ja­työs­tä, las­ten­suo­je­lu­työs­tä, se­kä ter­veys- ja so­siaa­li­pal­ve­luis­ta yli 20 vuo­den ajal­ta.


Koulutus


Lä­hi­hoi­ta­ja, en­si­hoi­to­työ
Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK), mie­len­ter­veys- ja päih­de­työ,
Auk­to­ri­soi­tu sek­suaa­li­neu­vo­ja, Sek­suaa­li­te­ra­peut­ti,
Joh­ta­mis­tai­don eri­kois­tu­mi­so­pin­not
Psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen